عینک های EYRES

عینکهای طبی بدون نمره بلو پروتکت ناین تین

با قابلیت استفاده برای برنامه‌نویسان، اپراتورها، گیمرها و اشخاصی که دور کاری میکنند. خردسالان و نوجوانان و جوانان بیش از هر گروهی در معرض خطر نور آبی بیش از حد قرار دارند...
نور آبی را کات نکنید بلکه با عدسی‌های بلو پروتکت ناین تین مدیریت کنید.

عینک طبی شنا

عینک های شنای نمره ای در رنگها و مدلهای جذاب

دنیای زیر آب را برای شما روشن می سازیم

تکنولوژی در خدمت ورزش، آرامش، و آسایش

فوتبالیست

عینک های طبی ورزشی

محافظت از چشمان شما در برابر ضربات به هنگام فعالیت های ورزشی

قابلیت نصب عدسی های نمره ای

ابزار

ابزار کارگاهی

مخصوص عینک سازان

به منظور ساخت و تنظیم عینک